Gezond verstand en eerlijkheid …. of alles gewoon op slot gooien?

De FEI heeft besloten om alle internationale wedstrijden in tien landen van het vaste land van Europa te cancelen tot en met 28 maart. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat de uitbraak van het rhinopneumonie virus, die ruim een week geleden begon op het internationale concours van Valencia, zich verder verspreidt.

De Werkgroep Diergezondheid van de Sectorraad Paarden – waar alle dragende organisaties in vertegenwoordigd zijn – heeft onder leiding van prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteitskliniek  Paard in Utrecht vanmiddag gesproken over de vraag of er in Nederland extra maatregelen nodig zijn. Naar aanleiding daarvan het volgende:

De neurologische vorm van EHV-1 (rhinopneumonie) komt al voor in Nederland sinds 1981. Het is een ziekten van paarden die niet besmettelijk is voor mensen of andere diersoorten.

De aanpak van de ziekte is uitgebreid beschreven in een recent artikel van het KWPN magazine. Veel paardenhouders kennen het probleem en weten dat het sluiten van een bedrijf waar een besmetting voorkomt essentieel is om verdere verspreiding te voorkomen. Dierenartsen zullen in zulke gevallen hun cliënten vragen of zij een uitbraak, die bevestigd is door een PCR (labtest) op een neusswab en/of een bloedmonster, mogen melden. Zo is er over de afgelopen jaren een redelijk overzicht van de uitbraken van de neurologische vorm van rhinopneumonie in Nederland. Ook houdt men zich, mede door de sociale controle, doorgaans goed aan de isolatie. Hier is nog een kleine ‘maar’…. neurologische rhinopneumonie kan altijd overal uitbreken waar paarden zijn en de oorzaak van de besmetting hoeft niet altijd van buiten te komen, veel paarden zijn immers levenslang drager.

De vraag die nu voorligt is of er naar aanleiding van de uitbraak van neurologische rhinopneumonie in Valencia extra maatregelen in Nederland nodig zijn.

Hier komen gezond verstand en eerlijkheid van alle paardenhouders in Nederland om de hoek. Het probleem lijkt op dit moment beperkt tot de topsport. Dat is echter wel een forse groep paarden die door heel Europa rondtrekt en dus ook door Nederland.  Paarden uit die groep zijn op dit moment ‘verdacht’ totdat het tegendeel is bewezen. Hierbij gaat het om paarden die uit Valencia zijn teruggekomen (daarmee lijkt het nu wel goed te gaan), maar ook om paarden die van andere buitenlandse concoursen terugkomen en mogelijk indirect in contact zijn geweest met paarden uit Valencia. Al die (top)sportstallen doen er goed aan om alle paarden tweemaal daags te temperaturen en direct hun dierenarts te waarschuwen als er koorts zou optreden. Zij kunnen de komende 3-4 weken het beste gewoon blijven met hun paarden waar ze zijn.

Maar …. al die andere 380.000 paarden in Nederland?

Als daar iedereen attent is, zijn/haar paarden goed in de gaten houdt en zo nodig temperatuurt én eerlijk is over het feit of zijn paarden wel of geen contact hebben gehad met paarden uit het topsport circuit, dan is er op dit moment geen reden om allerlei bijeenkomsten van Nederlandse paarden in Nederland te stoppen.

Het zou immers voor veel groepen, uit de recreatie, uit de fokkerij, uit de maneges et cetera, een ‘ramp’ zijn als we de paardenhouderij helemaal stil zouden leggen. De overheid gaat hier geen besluit over nemen, want rhinopneumonie is geen meldingsplichtige ziekte in Nederland. De sector moet hier zelf haar broek ophouden en haar eigen maatregelen treffen.

Het is noodzakelijk dat de Nederlandse paardenhouder zich realiseert  dat hij/zij eerlijk moet zijn … en dus niet naar een bijeenkomst met andere paarden gaat (training, fokkerij, buitenrit) als hij koortsproblemen (of erger) op stal heeft.

Als we als mens op dit moment ergens naar binnen willen, krijgen we, als gevolg van corona, vragen die we naar waarheid moeten beantwoorden ….. kunnen we dat van de paardenhouders ook verwachten ten aanzien van hun paarden?

Als we allemaal als paardenhouders gewoon open en eerlijk zijn en ons gezond verstand gebruiken is er geen reden om in Nederland alle bijeenkomsten waar paarden bij zijn betrokken af te lasten of te verbieden. Als iemand zich daar niet ‘goed’ bij voelt is dat natuurlijk ook geen probleem, blijf dan gewoon thuis of sluit je bedrijf wel.

Marianne Sloet

Voorzitter Werkgroep Diergezondheid Sectorraad Paarden