Waarom een paardenpaspoort?
Het paardenpaspoort is bedoeld voor de identificatie van het paard. In het paspoort staat bij welk stamboek en/of welke sportorganisatie een paard geregistreerd is. Het paspoort is geen eigendomsbewijs. Wel kunnen de afstammings- en eigendomsgegevens er in worden vastgelegd. Het paspoort bevordert eerlijkheid in de handel, omdat bij aan- en verkoop van een paard via het paspoort informatie van het paard bekend is. Het paspoort blijft eigendom van de instantie die het heeft uitgegeven. Als het paard is gestorven, moet het paspoort worden teruggestuurd naar de instantie die het heeft uitgegeven. Het paardenpaspoort is ook bedoeld om de volksgezondheid te beschermen. Als een paard bepaalde diergeneesmiddelen krijgt, mag het soms tijdelijk, soms definitief niet meer worden geslacht voor menselijke consumptie. De dierenarts moet in het paspoort noteren als hij deze bepaalde diergeneesmiddelen toedient, behalve als de houder/eigenaar van het paard in het paspoort heeft verklaard dat het paard niet bestemd is voor de slacht. De verklaring “niet bestemd voor de slacht” kan later niet meer gewijzigd worden. Als deze verklaring niet in het paspoort staat, is het paard automatisch bestemd voor de slacht.

Wat is een geldig paardenpaspoort?
Een paspoort is alleen geldig als het is uitgegeven door paspoortuitgevende instanties die hiervoor toestemming hebben van het productschap. Een lijst van deze instanties staat op www.nl-paardenpaspoort.nl. Niet alle stamboeken zijn erkend, dus als u een paard koopt, controleer dan van tevoren of het een geldig paspoort heeft. Het paspoort wordt ongeldig, als een onbevoegde persoon daarin wijzigingen en/of aantekeningen aanbrengt.


Let op!
• Koop nooit een paard zonder geldig paspoort. Eis dat bij overdracht van het paard het paspoort ook gelijk overhandigd wordt. Controleer direct of het chipnummer in het paspoort hetzelfde is als het chipnummer in het paard.
• Het is verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden zonder paspoort en chip. Als u een paard vervoert of stalt, wordt u als houder beschouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren en pensionstallen. U bent dan als houder in overtreding, ook als u niet de eigenaar bent.
• Vraag het paspoort tijdig aan zodat u het binnen 6 maanden heeft. Bent u te laat met aanvragen, dan mag het paard niet geslacht worden. Dit wordt in het paspoort aangegeven.
• Een paard mag niet worden vervoerd, geslacht of geëxporteerd zonder paspoort.
• Breng nooit zelf wijzigingen aan in het paspoort, want daardoor wordt het ongeldig.
• Alleen met een geldig paspoort kunt u meedoen aan keuringen en wedstrijden
• Het paspoort is een uniek document. Raak het niet kwijt. Een duplicaat of vervangend paspoort kost geld en wordt alleen bij hoge uitzondering door de instantie die het paspoort heeft uitgegeven verstrekt.

Bron: www.nl-paardenpaspoort.nl