BTW tarief verkoop paarden naar 19%

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie besloten dat de Nederlandse wetgeving ten onrechte het verlaagde btw-tarief van 6% toepast op de levering van alle paarden en pony’s.

Voor de praktijk betekent het arrest dat voorlopig voor alle paarden en pony’s het 6%-tarief blijft gelden. Pas als de nieuwe wetgeving door de Tweede- en Eerste Kamer is aangenomen, zal dit veranderen. Van terugwerkende kracht zal echter geen sprake kunnen zijn.

Volgens het Europese Hof is dit 6%-tarief alleen toegestaan voor levering van paarden en pony’s:

- met het oog op slachting voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen;
- voor gebruik in de landbouw.

Voor de leveri

De Sectorraad Paarden zal zich inspannen om tot een voor de sector goede btw-wetgeving te komen, aangezien het arrest van het Hof van Justitie mogelijkheden biedt om voor een deel van de paarden en pony’s het verlaagde btw-tarief te kunnen handhaven.ng van de andere paarden zou volgens het Hof het algemene tarief (19%) moeten gelden. Dit betekent dat de Nederlandse wetgeving moet worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de wetgeving van andere EU-lidstaten zoals Frankrijk en Duitsland. Ook die landen moeten het oordeel van het Hof volgen.