Activiteiten van de Bond van Hengstenhouders

Deelnemen aan vertegenwoordigd overleg

De Bond van KWPN-Hengstenhouders maakt deel uit van de Federatie van Bonden van Hengstenhouders. Deze  Federatie heeft een zetel in de Sectorraad Paarden. Vallend onder de verantwoording van Economische Zaken. Voorts maakt de Bond via de Federatie van Bonden van Hengstenhouders deel uit van de Koepel Fokkerij.

Belangen behartiging van KWPN Bond van Hengstenhouders.

Waar nodig en wenselijk behartigt en verdedigt  de Bond de belangen van de leden door standpuntbepaling en overleg, onder andere met overheden, sportorganisaties en het bestuur  en de fokkerijleiding van het KWPN.

Arbitrage

Voor geschillen tussen leden onderling in geval van koop en huur bestaat een goed omschreven arbitrageprocedure. Daarmee  wordt een gang naar de rechter, die veelal duur en tijdrovend is, voorkomen.

Algemene dekvoorwaarden

De Bond heeft Algemene Dekvoorwaarden opgesteld. Daarin zijn de rechten en de plichten  van hengsten- en merriehouders duidelijk omschreven. Bij geschillen kan op deze dekvoorwaarden worden teruggevallen

Dienstverlening Centraal incasso

De Bond incasseert voor hengstenhouders, die van deze vorm van dienstverlening gebruik maken, dek- en andere gelden. Merriehouders krijgen voor verleende diensten een acceptgiro toegezonden en indien nodig aanmaningen. In een incassoprocedure in geval van wanbetaling is voorzien.